ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5544| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، دماسنج ، جای ملزومات کوچک اداری|

ساعت رومیزی کد ۵۵۴۴

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5521| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی،چرم ، جا خودکاری ،کارت ویزیت|

ساعت رومیزی۵۵۲۱

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5516| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |سه زمانه چوب و پلکسی |

ساعت رومیزی کد ۵۵۱۶

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5551 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی د مشهد|همواره مقابل دیدگان| رومیزی|قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش 1000عدد|

ساعت رومیزی کد ۵۵۵۱

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5521 هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی ۵۵۲۱

ساعت رومیزی چوبی، چرم، جای خودکار، جای کارت ویزیت
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 2072| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد ۲۰۷۲

جولای 15, 2019
ساعت رومیزی نفیس کد 546|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ساعت گره چینی رومیزی|

ساعت رومیزی نفیس کد ۵۴۶

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد5502| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوب و پلی اکرولیک |

ساعت رومیزی کد ۵۵۰۲

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 9005A| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد ۹۰۰۵A

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5514 |دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ،سه زمانه ، جا خودکاری |

ساعت دیواری کد ۵۵۱۴

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5553 | دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، دماسنج |

ساعت رومیزی کد ۲۰۰۷

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|

ساعت رومیزی کد ۵۵۸۷