ساعت رومیزی کد ۶۶۰۸

ساعت رومیزی کد 2810| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، دماسنج ، زنگ دار ، تقویم دار ، جا خودکاری|
ساعت رومیزی کد ۲۸۱۰
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 8092| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|
ساعت رومیزی کد ۸۰۹۲
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 6608| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار |

ساعت رومیزی کد 6608| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار |

ساعت دیجیتالی ، زنگ، تقوبم دار 

سایز 240*124*70 میلی متر 

حداقل سفارش 30 عدد