تقویم رومیزی

تقویم رومیزی

دسامبر 4, 2018
تقویم رومیزی کد 3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

تقویم رومیزی کد ۳

تقویم رومیزی ۱۲ برگ | در طرح های مختلف
ژانویه 13, 2020
تقویم رومیزی ایران 99 کد 600|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|گلاسه|مقوایی گلاسه|فنر دوبل|

تقویم رومیزی ایران ۹۹ کد ۶۰۰

ژانویه 18, 2020
تقویم رومیزی آرتین 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|دو پایه پوبی|کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی آرتین ۹۹

فوریه 1, 2020
تقویم رومیزی فرداد 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پایه چوبی | 13 برگی| کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی فرداد ۹۹

ژانویه 2, 2020
تقویم رو میزی 99کد80 |دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تقویم رومیزی پایه دارجهان شناسی|

تقویم رو میزی ۹۹ کد ۸۰

فوریه 1, 2020
تقویم رومیزی فرزام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| 12 برگی | پایه چوبی |کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی فرزام ۹۹

دسامبر 4, 2018
تقویم رومیزی کد 5 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

تقویم رومیزی کد ۵

تقویم رومیزی ۱۲ برگ | در طرح های مختلف
جولای 15, 2019
دفتر قلمکار کد 1414|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دفتر قلمکار سلام مجموعه قلمکار|

دفتر قلمکار کد ۱۴۱۴

دسامبر 4, 2018
تقویم رومیزی کد 2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

تقویم رومیزی کد ۲

تقویم رومیزی ۱۲ برگ | در طرح های مختلف
ژانویه 25, 2020
تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |

تقویم رومیزی رسام ۹۹

ژانویه 20, 2020
تقویم رومیزی دیبا 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دو پایه چوبی|کاغذ فنتزی|12برگی|

تقویم رومیزی دیبا ۹۹

ژانویه 13, 2020
تقویم رومیزی چکاوک 99کد601|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|گلاسه|گالینگور|فنر دوبل|

تقویم رومیزی چکاوک ۹۹ کد ۶۰۱