پاور بانک

پاور بانک

جولای 25, 2019
پاور بانک|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد |پاور بانک و هندز فری بلوتوثی|

پاور بانک

دسامبر 15, 2018
هدایای تبلیغاتی پاور بانک | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاور بانک کد 7

پاور بانک کد 7 | رنگ : مشکی، نقره ای
دسامبر 4, 2018
پاور بانک k3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک K3

ظرفیت: 8 هزار میلی آمپر | رنگ مشکی و سفید
جولای 21, 2019
پاوربانک کد DGP101|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP101

جولای 21, 2019
پاوربانک کد DGP101|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP102

دسامبر 4, 2018
پاور بانک V3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک V3

ظرفیت: 8 هزار میلی آمپر | رنگ : سیاه و سفید
دسامبر 4, 2018
پاور بانک NB1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک NB1

ظرفیت: 5 هزار میلی آمپر | رنگ سیاه و موکا
دسامبر 4, 2018
پاور بانک 830 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک 830

ظرفیت : 4400 میلی آمپر | رنگ: سیاه
جولای 21, 2019
پاوربانک کد DGP103|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP103

دسامبر 4, 2018
پاور بانک P5t دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک P5t

ظرفیت: 5000 میلی آمپر | رنگ: سفید و سیاه
دسامبر 4, 2018
پاور بانک P5I دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک P5l

ظرفیت 5000 میلی آمپر | رنگ : سفید