پاور بانک

پاور بانک

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک k3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک K3

ظرفیت: ۸ هزار میلی آمپر | رنگ مشکی و سفید
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک P5I دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک P5l

ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر | رنگ : سفید
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
هدایای تبلیغاتی پاور بانک | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاور بانک کد ۷

پاور بانک کد ۷ | رنگ : مشکی، نقره ای
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک NB1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک NB1

ظرفیت: ۵ هزار میلی آمپر | رنگ سیاه و موکا
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک V3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک V3

ظرفیت: ۸ هزار میلی آمپر | رنگ : سیاه و سفید
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
پاوربانک کد DGP101|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP101

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک 830 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک ۸۳۰

ظرفیت : ۴۴۰۰ میلی آمپر | رنگ: سیاه
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پاور بانک P5t دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاوربانک P5t

ظرفیت: ۵۰۰۰ میلی آمپر | رنگ: سفید و سیاه
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
پاوربانک کد DGP101|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP102

مرداد ۳, ۱۳۹۸
پاور بانک|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد |پاور بانک و هندز فری بلوتوثی|

پاور بانک

تیر ۳۰, ۱۳۹۸
پاوربانک کد DGP103|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|هدایا تبلیغاتی دیجیتال پاوربانک|

پاوربانک کد DGP103