لیوان و ماگ تبلیغاتی

لیوان و ماگ تبلیغاتی

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 123| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد |جنس فنجان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد 123

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 125| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن | ست لیوان ، زیر لیوانی ، قاشق |

لیوان و ماگ کد 125

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 330| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک دسته و داخل رنگی|

لیوان و ماگ کد 330

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 350| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیکی مجیک حرارتی | امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آب جوش |

لیوان و ماگ کد 350

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 126C| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن |

لیوان و ماگ کد 126C

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 126B| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن | ست لیوان ، زیر لیوانی ، قاشق |

لیوان و ماگ کد 126B

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 230| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان سرامیکی داخل و دسته رنگی | قابلیت چاپ|

لیوان و ماگ کد 230

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA4 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA4

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی
جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 124 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس فنجان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد 124

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 128 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس فنجان نکشن | تنوع در رنگ |

لیوان و ماگ کد 128

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA5 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA5

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی
جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 6006| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک تمام مشکی |

لیوان و ماگ کد 6006