لیوان و ماگ تبلیغاتی

لیوان و ماگ تبلیغاتی

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA3

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی
جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 124 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس فنجان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد ۱۲۴

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 111| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان و نعلبکی و قاشق آرکوپال|

لیوان و ماگ کد ۱۱۱

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 220| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان سرامیکی | قبابلیت چاپ|

لیوان و ماگ کد ۲۲۰

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 330B| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیکی تمام مشکی |پر فروش ترین ماگ دنیا|

لیوان و ماگ کد ۳۳۰B

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 121| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد |جنس لیوان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد ۱۲۱

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA2

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی
جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 350| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیکی مجیک حرارتی | امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آب جوش |

لیوان و ماگ کد ۳۵۰

جولای 7, 2019
لیوان و ماگ کد X2 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | بطری آب مات سفید|مناسب برای کوله و کنار در ماشین نشکن|

لیوان و ماگ کد X2

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 230| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان سرامیکی داخل و دسته رنگی | قابلیت چاپ|

لیوان و ماگ کد ۲۳۰

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 125| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن | ست لیوان ، زیر لیوانی ، قاشق |

لیوان و ماگ کد ۱۲۵

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA1

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی