قاب نفیس

قاب نفیس

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 742|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| اکسیر| کاشی معرق |علی بن ابیطالب|صنایع دستی نفیس|

قاب نفیس 742

جولای 14, 2019
قاب نفیس کد 1467|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو کاشی لعابدار |مجموعه جلا طرح کو به غیر از اغوشت پناهی|۹تکه|

قاب نفیس کد 1467

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 734|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اکسیر|کاشی معرق |محمد ص|صنایع دستی |

قاب نفیس کد 734

جولای 15, 2019
بشقاب نفیس کد665|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو مینا |مجموعه چوب و مینا طرح بشقاب سه تایی گل و مرغ قهوه|

بشقاب نفیس کد 665

جولای 10, 2019
قاب نقیس کد 741|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اکسیر |کاشی معرق |علی شش ضلعی|صنایع دستی نفیس |

قاب نفیس کد 741

جولای 14, 2019
قاب نفیس کد 6|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| تابلو کاشی لعابدار |مجموعه جلا طرح ندارم جز عشقت گناهی|۸تکه|

قاب نفیس کد 6

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 740|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اکسیر|کاشی معرق|علی علیه السلام|صنایع دستی نفیس|

قاب نفیس کد 740

جولای 14, 2019
قاب نفیس کد 712|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو کاشی لعاب دار |مجموعه جلا طرح ابا صالح (عجل الله) |۹تکه|

قاب نفیس کد 712

جولای 14, 2019
قاب نفیس کد 685|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو کاشی | مجموعه جلی طرح بسم الله الرحمن الرحیم دایره|

قاب نفیس کد 685

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 726|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی د رمشهد|تابلو بشقاب مینا |مجموعه اکسیر| طرح گل و مرغ قهوه ای|

قاب نفیس کد 726

جولای 13, 2019
قاب نفیس کد 717|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تابلو کاشی لعاب دار |مجموعه جلا طرح سلام بر حسین (ع)|۸تکه|

قاب نفیس کد 717

جولای 14, 2019
قاب نفیس کد 682|دیدار هدیه نفیس|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو کاشی |مجموعه جلی طرح بقیه الله|

قاب نفیس کد 682