ساعت رومیزی 5567

ساعت دیواری کد 5137 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل جهان نما |تنوع در رنگ|صفحه ام دی اف | نقشه جهان برجسته |
ساعت دیواری کد 5137
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5565| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی و کریستالی|دماسنج،جا خودکاری،خودکار|
ساعت رومیزی کد 5565
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5567| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دماسنج،رطوبت سنج،خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی کد 5567| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دماسنج،رطوبت سنج،خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی مدیریتی چوبی 

دما سنج ، رطوبت سنج ، جا خودکاری ، خودکار 

سایز 305*100*110

حداقل سفارش 30 عدد