صنایع دستی

صنایع دستی

دسامبر 4, 2018
صنایع دستی کد 2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

صنایع دستی کد ۲

صنایع دستی اصفهان | موجود در طرح های مختلف
جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 755|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا بقيه الله ادرکني|

تندیس نفیس کد ۷۵۵

جولای 15, 2019
قاب نفیس کد 486|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تابلو کاشی لعابدار خط کوفی | مجموعه کوفی طرح یا فاطمه (س)|

قاب نفیس کد۴۸۶

دسامبر 4, 2018
صنایع دستی کد 5 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

صنایع دستی کد ۵

صنایع دستی اصفهان | موجود در طرح های مختلف
جولای 20, 2019
جعبه نفیس کد DGB 105|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 105

جولای 21, 2019
جعبه نفیس کد DGB 115|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB115

جولای 21, 2019
جعبه نفیس کد DGB 112|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB112

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 742|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| اکسیر| کاشی معرق |علی بن ابیطالب|صنایع دستی نفیس|

قاب نفیس ۷۴۲

جولای 11, 2019
تندیس نفیس کد795|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس پارچه و عقیق | طرح علی امیرالمومنین (علیه السلام) |

تندیس نفیس کد ۷۹۵

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 746|دیدار هدیه ایرنیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد |تابلو کاشی معرق| مجموعه اکسیر| طرح الله محمد علی|صنایع دستی نفیس|

قاب نفیس کد ۷۴۶

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 763|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح حسين شهيد|

تندیس نفیس کد ۷۶۳

جولای 10, 2019
قاب نفیس کد 737|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| اکسیر |کاشی معرق |گل 4 شاه عباسی|صنایع دستی |

قاب نفیس کد ۷۳۷