هدایای سمیناری

هدایای سمیناری

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
لوح و تندیس چوبی 614 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدایای تبلیغاتی سمیناری | همواره در مقابل دیدگان |

تندیس چوبی کد ۶۱۴

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
پوشه دکمه دار سمیناری کد 2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پوشه دکمه دار سمیناری کد ۲

پوشه دکمه دار سمیناری | رنگ های آبی، قرمز و زرد
تیر ۱۲, ۱۳۹۸
لوح و تندیس چوبی 611 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدایای تبلیغاتی سمیناری | همواره در مقابل دیدگان |

تندیس چوبی کد ۶۱۱

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
لوح و تندیس چوبی 619 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدایای تبلیغاتی سمیناری | همواره در مقابل دیدگان |

لوح و تندیس چوبی کد ۶۱۹

تیر ۱۹, ۱۳۹۸
پازل تبلیغاتی | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه تبلیغاتی ارزان و کاربردی | مناسب برای آژانس های هواپیمایی|

پازل تبلیغاتی

تیر ۱۳, ۱۳۹۸
ساک دستی کد 207p | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد |ساک دستی های ماشین دوزبا پارچه های اسپان باند یا سوزنی |

ساک دستی کد ۲۰۷m

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
کیف سمیناری کد 2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

کیف سمیناری کد ۲

کیف سمیناری | چرم قهوه ای و مشکی
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
کیف سمیناری کد 1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

کیف سمیناری کد ۱

کیف سمیناری | چرم قهوه ای و مشکی
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
پیش بند کد 202A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | پیش بند جیب دار با پارچه شمعی|

پیش بند کد ۲۰۲A

تیر ۱۹, ۱۳۹۸
باد بزن تبلیغاتی | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه تبلیغاتی ارزان و کاربردی | مناسب برای آژانس های هواپیمایی|

باد بزن تبلیغاتی

آذر ۲۴, ۱۳۹۷
هدایای تبلیغاتی سمیناری

هدایای تبلیغاتی سمیناری کد ۷

هدایای تبلیغاتی سمیناری کد ۷ | رنگ قرمز و مشکی
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
آفتابگر کد 203 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | افتابگر در رنگ های مختلف |

آفتابگیر کد ۲۰۳