خودکار و قلم

خودکار و قلم

تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 450B | دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |

خودکار پلاستیکی کد ۴۵۰B

تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 435D|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری |

خودکار پلاستیکی کد ۴۳۵D

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار K384دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار K384

خودکار طرح فلز با قابلیت تاچ
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار تبلیغاتی پرتوک 244 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار تبلیغاتی پرتوک ۲۴۴

بدنه فلزی | با قابلیت چاپ لیزر
تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 435A|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری |

خودکار پلاستیکی کد ۴۳۵A

تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 451A| دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |

خودکار پلاستیکی کد ۴۵۱A

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار تبلیغاتی پرتوک 247 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار تبلیغاتی پرتوک ۲۴۷

بدنه فلزی | با قابلیت چاپ لیزر
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار K381 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار K381

در رنگ های سفید گیره آبی، گیره مشکی، گیره زرد،
تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 440A|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تنوع در رنگ و کیفیت| با قابلیت چاپ و هک لیزری |

خودکار پلاستیکی کد ۴۴۰A

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار دلتا DOLCE VITA FUSION SOIREE دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار دلتا DOLCE VITA FUSION SOIREE

بدنه قلم از سلولید ( صمغ درخت )
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
خودکار پیرکاردن AARON | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار پیرکاردن AARON

خودکار همراه با جعبه | رنگ سفید و بژ
تیر ۳, ۱۳۹۸
خودکار پلاستیکی کد 450D | دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |

خودکار پلاستیکی کد ۴۵۰D