خودکار و قلم

خودکار و قلم

دسامبر 4, 2018
خودکار پیرکاردن OPERA هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار پیرکاردن OPERA

خودکار همراه با جعبه | رنگ مشکی
ژوئن 24, 2019
خودکار پلاستیکی کد 435C|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری |

خودکار پلاستیکی کد ۴۳۵C

دسامبر 4, 2018
خودکار K381 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار K381

در رنگ های سفید گیره آبی، گیره مشکی، گیره زرد،
دسامبر 4, 2018
خودکار K384دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار K384

خودکار طرح فلز با قابلیت تاچ
دسامبر 4, 2018
خودکار تبلیغاتی پرتوک 243 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار تبلیغاتی پرتوک ۲۴۳

بدنه فلزی | با قابلیت چاپ لیزر
ژوئن 24, 2019
خودکار پلاستیکی کد 450A | دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |

خودکار پلاستیکی کد ۴۵۰A

دسامبر 4, 2018
خودکار دلتا LEX دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار دلتا LEX

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل
ژوئن 24, 2019
خودکار پلاستیکی کد 451A| دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |

خودکار پلاستیکی کد ۴۵۱A

دسامبر 4, 2018
خودکار دلتا DOLCE VITA FUSION SOIREE دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار دلتا DOLCE VITA FUSION SOIREE

بدنه قلم از سلولید ( صمغ درخت )
دسامبر 4, 2018
خودکار K382 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار K382

در رنگ های سفید گیره سبز، گیره زرد، گیره آبی
دسامبر 4, 2018
خودکار تبلیغاتی پرتوک 244 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

خودکار تبلیغاتی پرتوک ۲۴۴

بدنه فلزی | با قابلیت چاپ لیزر
ژوئن 24, 2019
خودکار پلاستیکی کد 430B|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری |

خودکار پلاستیکی کد ۴۳۰B