جعبه پذیرایی

جعبه پذیرایی

جولای 25, 2019
جعبه نفیس کد DGB 128|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 128

دسامبر 4, 2018
جعبه پذیرایی BH4 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

جعبه پذیرایی BH4

با حاکاکی لیزری آرم و لوگو | رنگ بندی مشکی ، کردویی و روسی با قابلیت تغییر در سایز و اندازه و سبک ساخت جعبه
جولای 25, 2019
جعبه نفیس کد DGB 134|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 134

جولای 20, 2019
جعبه نفیس کد DGB 107|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 107

دسامبر 4, 2018
جعبه پذیرایی BH6 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

جعبه پذیرایی BH6

با قابلیت چاپ لیزر | محصول کشور ترکیه
دسامبر 15, 2018
جعبه پذیرایی کد 701 | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

جعبه پذیرایی کد ۷۰۵

ژوئن 23, 2019
جعبه چوبی کد 112| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد |همواره در مقابل دیدگان | رومیزی|جعبه چوبی | جعبه پذیرایی|

جعبه چوبی کد ۱۱۲

جولای 20, 2019
جعبه نفیس کد DGB 103|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 103

جولای 21, 2019
جعبه نفیس کد DGB 112|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB112

جولای 21, 2019
جعبه نفیس کد DGB 111|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB111

جولای 25, 2019
جعبه نفیس کد DGB 127|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB 127

جولای 21, 2019
جعبه نفیس کد DGB 119|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|جعبه چوبی نفیس |چای زعفران زنجبیل دارچین |

جعبه نفیس کد DGB119