ساعت دیواری

ساعت دیواری

ژوئن 19, 2019

ساعت دیواری کد ۵۱۵۷E

دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5123A دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری ۵۱۲۳A

ساعت دیواری با اعداد برجسته | با قابلیت انتخاب رنگ اعداد
ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5197 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل چوب و MDF | قابل سفارش در سایز های مختلف | اعداد برجسته | لوگو برجسته

ساعت دیواری کد ۵۱۹۷

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5174 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۴

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5176 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۶

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5161E | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | مدل مهسان |دماسنج | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۶۱E

ژوئن 19, 2019
ساعت دیواری کد 5129|دیدار هدیه ایرانیان | هدایا تبلیغاتی در مشهد | مدل فیلیپس با دما سنج و رطوبت سنج | قابلیت چاپ روی قاب |

ساعت دیواری کد ۵۱۲۹

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۴B

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194s | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۴ُS

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۴A

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5161D | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل آلومینیوم با تقویم دیجیتال شمسی | صفحات سفید بدون چاپ |

ساعت دیواری کد ۵۱۶۱D

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5157Q| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | ترکیب چاپ اعداد بر روی شیشه| | طرح روی صفحه ساعت

ساعت دیواری کد ۵۱۵۷Q