ساعت دیواری

ساعت دیواری

دسامبر 15, 2018
ساعت دیواری 5123A دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری کد ۷

ساعت دیواری کد ۷ | رنگ : مشکی و سفید
ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5197 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری چوبی با قاب داخلی از جنس کروم |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۷

ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5159 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل آمیتیس | شیشه محدب | تمام صفحات سفید بدون چاپ می باشد |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۹

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5177| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | مدل کلاسیک | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری مدل ۵۱۷۷

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری 5163A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل ساویس|قاب پشت کریستال|

ساعت دیواری کد ۵۱۶۳A

دسامبر 4, 2018

ساعت دیواری ۵۱۲۸

ساعت دیواری فلزی | سایز: ۶۰*۳۵۵ میلی متر
دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5131 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری ۵۱۳۱

ساعت دیواری صفحه استیل بدنه MDF
ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۴A

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5191| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | کروم جدید | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۱

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5157Q| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | ترکیب چاپ اعداد بر روی شیشه| | طرح روی صفحه ساعت

ساعت دیواری کد ۵۱۵۷Q

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5184| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد | مدل استیل و MDF | تنوع درطرح و رنگ

ساعت دیواری کد ۵۱۸۴

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5157D| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل گرد کلاسیک با دما سنج| تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۷D