ساعت دیواری

ساعت دیواری

ژوئن 19, 2019
ساعت دیواری کد 5158E|دیدار هدیه ایرانیان | هدایا تبلیغاتی در مشهد | مدل کلاسیک با تقویم شمسی | روطوبت سنج و دما سنج | تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۸E

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5191| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | کروم جدید | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۱

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5196 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل چوب و MDF |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۶

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5195B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۵B

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5198 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل چوب و MDF | قابل سفارش در سایز های مختلف | اعداد برجسته | لوگو برجسته

ساعت دیواری کد ۵۱۹۸

جولای 15, 2019
ساعت دیواری نفیس کد 658|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| چوب و مینا| ساعت گره چینی |ترنج آبی سنتی|

ساعت دیواری نفیس کد ۶۵۸

ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۶A

ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136F | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۶F

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5180 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری ۵۱۸۰

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5177| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | مدل کلاسیک | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری مدل ۵۱۷۷

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۴B

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5161D | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل آلومینیوم با تقویم دیجیتال شمسی | صفحات سفید بدون چاپ |

ساعت دیواری کد ۵۱۶۱D