ساعت دیواری

ساعت دیواری

دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5123B دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری ۵۱۲۳B

سایز: ۴۵*۳۴۰ میلیمتر | موجود در رنگ های مختلف
ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5169 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد | gift for advertising

ساعت دیواری کد ۵۱۶۹

ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۶A

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5157S| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | ترکیب چاپ اعداد بر روی شیشه| | طرح روی صفحه ساعت

ساعت دیواری کد ۵۱۵۷S

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5195B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۵B

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری 5163A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل ساویس|قاب پشت کریستال|

ساعت دیواری کد ۵۱۶۳A

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5191| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | کروم جدید | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۱

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5181| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد | جدیدترین و بروز ترین | ساعت دیواری های متنوع

ساعت دیواری کد ۵۱۸۱

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5179 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۹

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5173 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۳

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری 5156| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل هیتاچی با تقویم دیجیتال شمسی | قابلیت چاپ روی قاب |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۶

ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5159 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل آمیتیس | شیشه محدب | تمام صفحات سفید بدون چاپ می باشد |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۹