سالنامه

سالنامه

ژانویه 3, 2022

سالنامه آرا 1401| کد:101

جولای 15, 2019
دفتر قلمکار کد 1414|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دفتر قلمکار سلام مجموعه قلمکار|

دفتر قلمکار کد 1414

ژانویه 25, 2020
تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |

تقویم رومیزی رسام 99

ژانویه 11, 2020
سالنامه وندا 99 کد 202|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وندا|اروپایی|چرم مصنوعی پرادا|روز شمار|تحریر 70 گرم|

سالنامه وندا 99 کد 202

ژانویه 2, 2022
سر رسید اروپایی کلاسیک

سالنامه کلاسیک1401| کد: 201

دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 72|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پالتویی یک هشتم ته دوخت|جلد چرم PUهمراه با داغی تذهیب|

سالنامه یک روزه 99 کد 72

دسامبر 30, 2019
سالنامه پالتویی جیبی 99 کد 71|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنر دوبل همراه با تصاویر|جلد ترمو همراه با داغی |

سالنامه پالتویی جیبی 99 کد 71

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد 65

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 70|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری فنر دوبل |جلد سلفونی همراه با یووی بر جسته|

سالنامه یک روزه 99 کد 70

ژانویه 9, 2020
سالنامه 99 ساینا 100|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری | روز شمار|چرم مصنوعی دو تکه|تحریر 70 گرم کرم|

سالنامه 99 ساینا 100

ژانویه 11, 2020
سالنامه نکیسا 99 کد 211|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|نکیسا|اروپایی|چرم مصنوعی دو تکه|روز شمار|تحریر 70 گرم|

سالنامه نکیسا 99 کد 211

ژانویه 2, 2020
سالنامه یک روزه 99کد 76|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ست مدیریت پنج تکه جعبه دار|داخله جیر|سر رسید|جاکارتی|جاسوئیچی کیفی|خودکار|فلش 16G|

سالنامه یک روزه 99کد 76