سالنامه

سالنامه

دسامبر 4, 2018
تقویم دیواری چهار برگ سایز 25*35 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

تقویم دیواری چهار برگ سایز 25*35

تقویم دیواری چهار برگ | در طرح های مختلف
ژانویه 2, 2022
رنگ بندی جذاب

سالنامه ایرسا 1401| کد:209

سررسید باکیفیت  رنگ بندی متنوع و جذاب
دسامبر 4, 2018
سالنامه اروپایی کد 2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

سالنامه اروپایی کد 2

دارای جعبه | کاغذ کرم 70 گرم
ژانویه 3, 2022

سالنامه شوکا 1401| کد:204

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5602| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|پایه تقویم رومیزی چوبی |

رومیزی کد 5602

ژانویه 2, 2022
سررسیدمانا

سالنامه مانا 1401| کد:213

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد 68

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو دو تکه جیب دار کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 2, 2020
سالنامه یک روزه 99 کد 79|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|وزیری ته دوخت|جلد چرم ترمو با پلاک|

سالنامه یک روزه 99 کد 79

دسامبر 4, 2018
سالنامه اروپایی کد 6 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

سالنامه اروپایی کد 6

دارای جعبه | کاغذ کرم 70 گرم
جولای 15, 2019
دفتر قلمکار کد 1414|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دفتر قلمکار سلام مجموعه قلمکار|

دفتر قلمکار کد 1414

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 63|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| وزیری ته دوخت|جلد چرمPUبا داغی تذهیب|

سالنامه یک روزه99 کد 63

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 62|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|جلد چرمPU|

سالنامه یک روزه 99 کد 62