اسپیکر بلوتوث

اسپیکر بلوتوث

دسامبر 4, 2018
اسپیکر I-609 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر I609

اسپیکر I609 برند Ikanoo | اسپیکر بلوتوث قابل حمل
دسامبر 4, 2018
اسپیکر تبلیغاتی (TS-2070) دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر تبلیغاتی (TS-2070)

ظرفیت: 1500 میلی آمپر | رنگ: سیاه
دسامبر 4, 2018
اسپیکر I-508 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر I-508

اسپیکر با برند Ikanoo | اسپیکر بلوتوث قابل حمل
دسامبر 4, 2018
اسپیکر I-508 Black دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر I-508 Black

اسپیکر با برند Ikanoo | اسپیکر بلوتوث قابل حمل
دسامبر 4, 2018
اسپیکر بلوتوث تبلیغاتی (TS-2340) دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر بلوتوث تبلیغاتی (TS-2340)

ظرفیت: 350 میلی آمپر | رنگ: سیاه
دسامبر 4, 2018
اسپیکر TSCo دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

اسپیکر بلوتوث TSCO

ظرفیت: 330 میلی آمپر | میکروفن داخلی