سالنامه وزیری

سالنامه وزیری

دی ۹, ۱۳۹۸
سالنامه یک روزه 99 کد 70|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری فنر دوبل |جلد سلفونی همراه با یووی بر جسته|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۷۰

دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۷

یک روزه پنجشنبه جمعه با هم دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دی ۲۰, ۱۳۹۸
سالنامه رسا 99 کد 105|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری|رسا|چرم مصنوعی پرادا|روز شمار|تحریر 70 گرمی|

سالنامه رسا ۹۹ کد ۱۰۵

دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۹

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو تیغی ، جلدسازی فرانسوی ته دوخت کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۶

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دی ۲۰, ۱۳۹۸
سالنامه آریا 99 کد 106|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|آریا|وزیری|چرم مصنوعی پرادا|روز شمار|تحریر 70 گرمی|

سالنامه آریا ۹۹ کد ۱۰۶

دی ۹, ۱۳۹۸
سالنامه یک روزه 99 کد 68|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|طرح قابدار|جلدتر موتیغی جلدسازی فرانسوی (طرح قابدار)|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۸

دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری سلفون کد ۶۱

سالنامه وزیری کد ۶۱ دو رنگ جمعه جدا قابلیت چاپ سیلک و طلاکوب بر روی جلد
دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۵

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزیری جلد ترمو کد ۶۴

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دی ۱۲, ۱۳۹۸
سالنامه یک روزه 90 کد 77|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اروپایی ته دوخت|جلد چرم ترمو یک تکه | کرم لب گرد|

سالنامه یک روزه ۹۰ کد ۷۷

دی ۸, ۱۳۹۷

سالنامه وزری سلفون کد ۶۰

تک رنگ پنجشنبه جمعه با هم جلد سلفون کاغذ تحریر ۷۰ گرم امکان چاپ بر روی جلد بصورت طلاکوب و سیلک