سالنامه وزیری

سالنامه وزیری

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 67|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|جلد ترمویک تکه همراه با داغی |

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۷

دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 69|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|طرح قابدار|جلدتر موتیغی جلدسازی فرانسوی (طرح قابدار)|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۹

ژانویه 9, 2020
سالنامه 99 ساینا 100|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری | روز شمار|چرم مصنوعی دو تکه|تحریر 70 گرم کرم|

سالنامه ۹۹ ساینا ۱۰۰

دسامبر 29, 2019
ساانامه یک روزه 99 کد 61|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|جلد سلفونی همراه با یووی برجسته|دو رنگ |

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۱

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۵

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 2, 2020
سالنامه یک روزه 90 کد 77|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اروپایی ته دوخت|جلد چرم ترمو یک تکه | کرم لب گرد|

سالنامه یک روزه ۹۰ کد ۷۷

ژانویه 10, 2020
سالنامه لاکچری 99 کد 102|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|لاکچری|روزشمار|ورنی براق|وزیری|تک رنگ |

سالنامه لاکچری ۹۹ کد ۱۰۲

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 65|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت |جلد سلفونی همراه با یووی برجسته|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۵

دسامبر 29, 2018

سالنامه چرمی ترمو حافظ کد ۷۰

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو تیغی ، جلدسازی فرانسوی ته دوخت کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 10, 2020
سالنامه افرا 99 کد 103|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری|افرا|چرم مصنوعی بافت درشت|روزشمار| تحریر 70 گرمی|

سالنامه افرا ۹۹ کد ۱۰۳

ژانویه 10, 2020

سالنامه آرا ۹۹ کد ۱۰۱

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۷۱

یک روزه پنجشنبه جمعه باهم وزیری فنر دوبل همراه با تصاویر طبیعت باستان و مینیاتور