سالنامه وزیری

سالنامه وزیری

ژانویه 11, 2020
سالنامه نکیسا 99 کد 211|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|نکیسا|اروپایی|چرم مصنوعی دو تکه|روز شمار|تحریر 70 گرم|

سالنامه نکیسا 99 کد 211

ژانویه 3, 2022

سالنامه افرا 1401| کد:103

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 63|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| وزیری ته دوخت|جلد چرمPUبا داغی تذهیب|

سالنامه یک روزه99 کد 63

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد 69

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو تیغی ، جلدسازی فرانسوی ته دوخت کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 65|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت |جلد سلفونی همراه با یووی برجسته|

سالنامه یک روزه 99 کد 65

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزری سلفون کد 60

تک رنگ پنجشنبه جمعه با هم جلد سلفون کاغذ تحریر 70 گرم امکان چاپ بر روی جلد بصورت طلاکوب و سیلک
دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 67|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|جلد ترمویک تکه همراه با داغی |

سالنامه یک روزه 99 کد 67

ژانویه 3, 2022

سالنامه پادنا 1401| کد:109

ژانویه 3, 2022

سالنامه هلنا 1401| کد:108

دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 70|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری فنر دوبل |جلد سلفونی همراه با یووی بر جسته|

سالنامه یک روزه 99 کد 70

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد 68

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو دو تکه جیب دار کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 3, 2022

سالنامه رسا 1401| کد:105