سالنامه وزیری

سالنامه وزیری

ژانویه 10, 2020
سالنامه افرا 99 کد 103|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری|افرا|چرم مصنوعی بافت درشت|روزشمار| تحریر 70 گرمی|

سالنامه افرا ۹۹ کد ۱۰۳

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 63|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| وزیری ته دوخت|جلد چرمPUبا داغی تذهیب|

سالنامه یک روزه۹۹ کد ۶۳

ژانویه 10, 2020
سالنامه ویدا 99 کد104|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ویدا| وزیری|چرم مصنوعی بافت درختی|روز شمار | تحریر 70 گرمی|

سالنامه ویدا ۹۹ کد ۱۰۴

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۶

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 29, 2018

سالنامه وزری سلفون کد ۶۰

تک رنگ پنجشنبه جمعه با هم جلد سلفون کاغذ تحریر ۷۰ گرم امکان چاپ بر روی جلد بصورت طلاکوب و سیلک
دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 70|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری فنر دوبل |جلد سلفونی همراه با یووی بر جسته|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۷۰

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۷

یک روزه پنجشنبه جمعه با هم دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 64|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت |جلد ترمو سه لت،زبانه دار،جیبدار و کلیپس دار|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۴

دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 68|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|طرح قابدار|جلدتر موتیغی جلدسازی فرانسوی (طرح قابدار)|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۸

ژانویه 10, 2020
سالنامه آریا 99 کد 106|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|آریا|وزیری|چرم مصنوعی پرادا|روز شمار|تحریر 70 گرمی|

سالنامه آریا ۹۹ کد ۱۰۶

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری جلد ترمو کد ۶۴

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 10, 2020
سالنامه رسا 99 کد 105|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری|رسا|چرم مصنوعی پرادا|روز شمار|تحریر 70 گرمی|

سالنامه رسا ۹۹ کد ۱۰۵