تقویم رومیزی مایا ۹۹ کد ۶۰۲

تقویم رومیزی چکاوک 99کد601|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|گلاسه|گالینگور|فنر دوبل|
تقویم رومیزی چکاوک ۹۹ کد ۶۰۱
ژانویه 13, 2020
تقویم رومیزی آرتام 99 |دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |پایه دار | کاغذ فانتزی |50 برگ یادداشت|
تقویم رومیزی آرتام ۹۹
ژانویه 18, 2020
تقویم رومیزی مایا 99 کد 602|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|گلاسه|گالینگور|فنر دوبل|

تقویم رومیزی مایا 99 کد 602|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|گلاسه|گالینگور|فنر دوبل|

ابعاد : 23*13

نوع کاغذ : گلاسه

نوع پایه : گالینگور

صحافی : فنر دوبل