سالنامه ثمین ۹۹ کد ۲۱۰

سالنامه ایرسا 99 کد 209|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ایرسا|اروپایی|چرم مصنوعی بافت ریز|روز شمار|تحریر 70 گرم|
سالنامه ایرسا ۹۹ کد ۲۰۹
ژانویه 11, 2020
سالنامه نکیسا 99 کد 211|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|نکیسا|اروپایی|چرم مصنوعی دو تکه|روز شمار|تحریر 70 گرم|
سالنامه نکیسا ۹۹ کد ۲۱۱
ژانویه 11, 2020
سالنامه ثمین 99 کد 210|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ثمین|اروپایی|چرم مصنوعی ساده|روز شمار|تحریر 70 گرم|

سالنامه ثمین 99 کد 210|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ثمین|اروپایی|چرم مصنوعی ساده|روز شمار|تحریر 70 گرم|

ثمین

ابعاد : اروپایی 22*12

نوع سر رسید : روز شمار

نوع کاغذ : تحریر 70 گرم - کرم

نوع جلد : چرم مصنوعی ساده

رنگ بندی : 1 رنگ