پاوربانک ۸۳۰

پاور بانک P5I دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
پاوربانک P5l
دسامبر 4, 2018
پاور بانک P5t دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
پاوربانک P5t
دسامبر 4, 2018
پاور بانک 830 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاور بانک 830 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ظرفیت : ۴۴۰۰ میلی آمپر | رنگ: سیاه