پاوربانک NB1

پاور بانک k3 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
پاوربانک K3
دسامبر 4, 2018
پاور بانک P5I دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
پاوربانک P5l
دسامبر 4, 2018
پاور بانک NB1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

پاور بانک NB1 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ظرفیت: ۵ هزار میلی آمپر | رنگ سیاه و موکا