ساعت دیواری

ساعت دیواری

دسامبر 4, 2018

ساعت دیواری 5128

ساعت دیواری فلزی | سایز: 60*355 میلی متر
ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5197 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری چوبی با قاب داخلی از جنس کروم |

ساعت دیواری کد 5197

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5158 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | تقویم دار | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد 5158

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد 5194A

ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5178 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد 5178

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5196 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | کروم جدید | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد 5196

ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5159 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل آمیتیس | شیشه محدب | تمام صفحات سفید بدون چاپ می باشد |

ساعت دیواری کد 5159

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5157N | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | ترکیب چاپ اعداد بر روی شیشه| | طرح روی صفحه ساعت

ساعت دیواری کد 5157N

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری کد 5161D | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل آلومینیوم با تقویم دیجیتال شمسی | صفحات سفید بدون چاپ |

ساعت دیواری کد 5161D

دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5135 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری 5135

ساعت دیواری با شیشه محدب و بدنه دورنگ
دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5127 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری 5127

ساعت دیواری MDF با اعداد برجسته
ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد 5136A