ساعت دیواری

ساعت دیواری

دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5123B دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری 5123B

سایز: 45*340 میلیمتر | موجود در رنگ های مختلف
ژوئن 16, 2019
ساعت دیواری کد 5176 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد 5176

ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5154A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل هوپاد پاندول دار| قاب پشت کریستال | با قابلیت چاپ روی پاندول |

ساعت دیواری کد 5154A

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194V | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد 5194V

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری 5163A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل ساویس|قاب پشت کریستال|

ساعت دیواری کد 5163A

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5194B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد 5194B

ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136C | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد 5136C

ژوئن 18, 2019
ساعت دیواری 5133| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل دیانا|شیشه محدب |تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد 5133

ژوئن 20, 2019
ساعت دیواری کد 5136A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد 5136A

ژوئن 17, 2019
ساعت دیواری کد 5195B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد 5195B

ژوئن 22, 2019
ساعت دیواری کد 5152 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل ساینا | بدنه آلومینیومی| تمام صفحات سفید بدون چاپ می باشد |

ساعت دیواری کد 5152

دسامبر 4, 2018
ساعت دیواری 5135 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت دیواری 5135

ساعت دیواری با شیشه محدب و بدنه دورنگ