تندیس نفیس

کاتالوگ | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
artic
نمونه کارها | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
ویدئو | دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد
جولای 11, 2019
تندیس نفیس کد 777|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس پارچه و عقیق |طرح یا فاطمه زهرا (سلام الله علیه) |

تندیس نفیس کد 777

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 763|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح حسين شهيد|

تندیس نفیس کد 763

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 765|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح بسم الله|

تندیس نفیس کد 765

جولای 15, 2019
تندیس نفیس کد 663|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس بته جقه |مجموعه چوب و مینا طرح بسم الله|

تندیس نفیس کد 663

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 756|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا اباعبدالله الحسين|

تندیس نفیس کد 756

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد770|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح اباالفضل العباس|

تندیس نفیس کد 770

جولای 11, 2019
تندیس نفیس کد 775|دیدار هدیه ایرانیان|هدایا تبلیغاتی در مشهد|تندیس پارچه و عقیق | طرح يا فاطمه معصومه (سلام الله علیها)|

تندیس نفیس کد 775

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 751|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا زينب کبري|

تندیس نفیس کد 751

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد750|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا صاحب الزمان(عج)|

تندیس نفیس کد 750

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 759|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح علی امير المومنين|

تندیس نفیس کد 759

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 808|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس پارچه و عقیق |طرح بسم الله آينه|

تندیس نفیس کد 808

جولای 13, 2019
تندیس نفیس کد 749|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا فاطمه الزهرا|

تندیس نفیس کد 749