تندیس نفیس

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 755|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا بقيه الله ادرکني|

تندیس نفیس کد ۷۵۵

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 751|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا زينب کبري|

تندیس نفیس کد ۷۵۱

تیر ۲۴, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 2|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس علم |مجموعه چوب و مینا طرح پنج تن|

تندیس نفیس کد ۲

تیر ۲۰, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 781|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس پارچه و عقیق | طرح يا زينب کبري|صنایع دستی نفیس|

تندیس نفیس کد ۷۸۱

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد770|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح اباالفضل العباس|

تندیس نفیس کد ۷۷۰

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 754|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا ثارالله|

تندیس نفیس کد ۷۵۴

تیر ۲۰, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 788|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس پارچه و عقیق طرح يا ثار الله (علیه السلام)|

تندیس نفیس کد ۷۸۸

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 764|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح بسم الله آينه|

تندیس نفیس کد ۷۶۴

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد750|دیدارهدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی درمشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح يا صاحب الزمان(عج)|

تندیس نفیس کد ۷۵۰

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 763|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح حسين شهيد|

تندیس نفیس کد ۷۶۳

تیر ۲۴, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 664|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس | مجموعه حدید طرح بته جقه علی ولی الله با پایه چوبی|

تندیس نفیس حدید کد ۶۶۴

تیر ۲۲, ۱۳۹۸
تندیس نفیس کد 768|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|تندیس کاشی لعابدار سنتی و عقیق |طرح ام البنين|

تندیس نفیس کد ۷۶۸