لیوان و ماگ کد ۴۲۰

لیوان و ماگ کد 350| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیکی مجیک حرارتی | امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آب جوش |
لیوان و ماگ کد ۳۵۰
جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 440| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان و نعلبکی سرامیک همراه قاشق |
لیوان و ماگ کد ۴۴۰
جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 420| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک قاشق دار |

لیوان و ماگ کد 420| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک قاشق دار |

ماگ سرامیک قاشق دار 

سایز چاپ : 200*60 میلی متر 

روش چاپ : سایلیمیشن

تنوع در رنگ 

حداقل سفارش 50 عدد