سالنامه ایرسا ۹۹ کد ۲۰۹

سالنامه پرتو 99 کد 208|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پرتو|اروپایی|چرم مصنوعی پرادا|هفته شمار|تحریر 70 گرم|
سالنامه پرتو ۹۹ کد ۲۰۸
ژانویه 11, 2020
سالنامه ثمین 99 کد 210|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ثمین|اروپایی|چرم مصنوعی ساده|روز شمار|تحریر 70 گرم|
سالنامه ثمین ۹۹ کد ۲۱۰
ژانویه 11, 2020
سالنامه ایرسا 99 کد 209|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ایرسا|اروپایی|چرم مصنوعی بافت ریز|روز شمار|تحریر 70 گرم|

سالنامه ایرسا 99 کد 209|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ایرسا|اروپایی|چرم مصنوعی بافت ریز|روز شمار|تحریر 70 گرم|

ایرسا

ابعاد : اروپایی 22*12

نوع سر رسید : روز شمار 

نوع کاغذ : تحریر 70 گرم - سفید

نوع جلد : چرم مصنوعی بافت ریز 

رنگ بندی : 5 رنگ