ساعت رومیزی کد ۲۰۸۶

ساعت رومیزی کد 9005A| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|
ساعت رومیزی کد ۹۰۰۵A
ژوئن 23, 2019
خودکار پلاستیکی کد 450A | دبدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد| تنوع در رنگ و کیفیت|قابلیت چاپ و هک لیزری رو بدنه |
خودکار پلاستیکی کد ۴۵۰A
ژوئن 24, 2019
ساعت رومیزی کد 2086| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد 2086| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی دیجیتالی ، رادیو دار ، زنگ دار ، دماسنج ، تقویم دار 

سایز 216*72*72 میلی متر

حداقل سفارش 30عدد