ساعت رومیزی کد 5551

جعبه چوبی کد 112| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد |همواره در مقابل دیدگان | رومیزی|جعبه چوبی | جعبه پذیرایی|
جعبه چوبی کد 112
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|
ساعت رومیزی کد 5587
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5551 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی د مشهد|همواره مقابل دیدگان| رومیزی|قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش 1000عدد|

ساعت رومیزی کد 5551 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی د مشهد|همواره مقابل دیدگان| رومیزی|قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش 1000عدد|

ساعت رومیزی (با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد)

سایز 135*120*17 میلی متر 

قابل سفارش در مدل زنگ دار