ساعت رومیزی کد ۵۵۱۹

ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|
ساعت رومیزی کد ۵۵۸۷
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5520 | دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|زنگ ، با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|
ساعت رومیزی کد ۵۵۲۰
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5519|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|

ساعت رومیزی کد 5519|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|

ساعت رومیزی ، زنگ (با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد )

سایز 120*60*30 میلی متر 

حداقل سفارش 30 عدد