ساعت رو میزی کد ۵۶۰۱

ساعت رومیزی کد5550| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |
ساعت رومیزی کد ۵۵۵۰
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5602| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|پایه تقویم رومیزی چوبی |
رومیزی کد ۵۶۰۲
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5601| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، جا خودکاری،جاکارتی ،جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رومیزی کد 5601| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، جا خودکاری،جاکارتی ،جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رومیزی ، جا خودکاری ، جاکارتی ، جای ملزومات کوچک اداری 

سایز 247*109*93 میلی متر 

حداقل سفارش 30 عدد