تقویم رومیزی آرتین ۹۹

تقویم رومیزی آرتام 99 |دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |پایه دار | کاغذ فانتزی |50 برگ یادداشت|
تقویم رومیزی آرتام ۹۹
ژانویه 18, 2020
تقویم رومیزی دیبا 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دو پایه چوبی|کاغذ فنتزی|12برگی|
تقویم رومیزی دیبا ۹۹
ژانویه 20, 2020
تقویم رومیزی آرتین 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|دو پایه پوبی|کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی آرتین 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|دو پایه پوبی|کاغذ فانتزی|

آرتین

12 برگی

دو پایه چوبی 

کاغذ فانتزی سایز 9/8*22 سانتی متر